Znáte to rčení: kovářova kobyla chodí bosa


Nebo také: pod lampou největší tma. A to někdy doslova. V jedné domácnosti se obvykle sejdou různé profese, které členové rodiny běžně vykonávají pro druhé. Například instalatér. Kdyby měli zvednout ruku ti, kteří v rodině mají alespoň jednoho instalatéra, objeví se les rukou. Pokud k tomu přidáme otázku, komu kapou kohoutky, les rukou jen mírně prořídne. Tak to prostě je. Na svou domácnost instalatér mnoho času nemá. Nebo je to snad něčím jiným?

Položte nesmělou otázku

Pokud máte doma elektrikáře, který stále mluví o své práci, pak zjistíte, že instaluje vestavěné proudové chrániče do rozvaděčů, protože zajišťují bezpečnost obyvatel domácnosti. Zeptejte se mimoděk https://www.latrine.cz/mimodekove svého elektrikáře, jestli to zařízení máme také u vás doma. Věřte, že určitě ne. Nakonec to můžete poznat z jeho reakce. Taková prostá a jednoduchá otázka může vyvolat tisíc nervózních důvodů, proč to ještě doma nemáte. Nebo blahosklonný úsměv se slovy: My jsme byli první, miláčku, Vás jen uklidní, že o Vaši bezpečnost je včas postaráno.