Tlač fotografií je tiež možný

Tlač fotografií na väčšinu vzorov svadobného oznámenia neodporúčame. Dôvodom je perleťový povrch podkladu. Predstavte si pre názornosť fotografiu vytlačenú na zrkadle. Ak by sa jednalo o portréty, vyzerali by zobrazenej osoby trochu strašidelne. Fotografiu odporúčame nechať zhotoviť v minilabe klasickou cestou a vložiť až k hotovému želanie pred jeho odoslaním alebo odovzdaním novomanželom. Materiál oznámenia nie je určený na tlač fotografií, ale primárne len textov. Teda fotka nemusí byť pekná ani na bielom materiálu.

Grafický návrh

Grafický návrh vami zadaných textov svadobného oznámenia spracujú a zašlú grafici mailom. Ak ste s návrhom spokojní, nezabudnite grafický návrh čo najskôr písomne ​​schváliť, a to vždy ako odpoveď na došlý návrh. Ak si vyberáte z dvoch návrhov, uveďte jeho číslo. Bez predchádzajúceho odsúhlasenia grafického návrhu a celkovej ceny zákazku netlačíme. Uvedomte si prosím, že nevieme, či chcete návrh ešte s niekým prebrať, nechať text pravopisne skontrolovať alebo že ste len zabudli návrh schváliť na tlač.