Roční znamení

S čínským horoskopem se můžete seznámit i trochu v jiné oblasti než jen v oblasti hvězdopravectví. Může to být také zajímavý výlet do hlubin velmi zajímavé historie. Tento svět si mnozí spojují především s filozofií a náboženstvím taoismu a konfucianismu a dost možná tam tuší i původ tamního hvězdopravectví. Pro pořádek připomeňme, že zdejší zvířetník má 12 znamení, kdy se ovšem jedná o znamení roční a ne měsíční.

Budhismus

Ovšem není tomu tak, ve skutečnosti je třeba hledat původ v budhismu, který je také v této oblasti velmi rozšířený a kde rozkvétal ovlivňovaný do značné míry právě specifiky tohoto světa. Je dokonce jeden příběh o Budhovi, který rozdal vládu zvířatům. Na druhou stranu póly jin a jang, které velmi ovlivňují čínský horoskop, patří nepochybně do taoismu.