Druhý den

Do nově otevřené multifunkční budovy, se hned druhý den po jejím otevření, stěhují další tři nájemci. Všechny provozovny budou umístěny v přízemí a tak práce zaměstnanců na stěhování firem Praha není tak náročné. První náklad je vyložen už kolem osmé hodiny ranní a do večera to stihnou obrátit ještě pětkrát.
 

Další tři nájemci

Nejvíce zařízení je nutno naložit a vyložit do areálu firmy, která se zabývá knihařskými a reklamními službami. Množství strojů, které bylo nutno demontovat a nyní je potřeba je uvést znovu do provozu, zabere spoustu času. Hned vedle bude provozovat svoje služby cestovní kancelář. Pro tu je všechno zařízení složeno během hodiny. Třetím nájemcem, který bude provozovat svoje služby v přízemí multifunkční budovy, je úklidová služba.